Yorokobi Home - Opdrachten - Contact

Home

Non-profit organisaties zoals woningbouwcorporaties, waterschappen en de (lokale) overheid weten het al sinds 1996: Carel Prins is met Yorokobi BV hun rots in de branding.

Yorokobi is Japans voor "ochtendspinnetje". Die brengen geluk, vreugde. Overdrachtelijk betekent yorokobi daarom "geluksbrenger". Dàt waarmaken, is Carels missie.

Als bruggenbouwer is Carel in staat partijen met elkaar te verbinden door optimaal in te spelen op de aanwezige kennis en competenties. Zo brengt hij complexe projecten tot een goed einde. Want samen is meer dan de som der delen. Carel fungeert daarbij als katalysator.

Alleen door duidelijk, éénduidig optreden kan een verandering verantwoord vorm krijgen. Afspraak is afspraak: spreek af wat je doet, doe wat je afspreekt en communiceer daarover.

 

Wie
Carel Prins is zelfstandig gevestigd interim-manager. Een mensgerichte veranderaar. Hij communiceert zowel met de basis als met het bestuur, heeft een prima politieke antenne en weet bestuurlijke wensen te vertalen naar operationele doelstellingen.

Visie
De mens is de motor van de organisatie. Carels talent is om met hetzelfde team tot beter presteren te komen. Door te focussen op het positieve in de mens, meer aandacht te hebben voor competenties dan voor kennis.

Yorokobi