Yorokobi Home - Opdrachten - Contact

Opdrachten

Carel voelt zich thuis in interim-, project- en procesmanagement. Voornamelijk bij de (lokale) overheden en non-profit organisaties zoals woningbouwcorporaties en waterschappen.

Het werkgebied van Carel omvat ruimtelijke ontwikkeling, bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht, stedenbouw, openbare werken, wijkbeheer, kortom de “harde sector”.

Yorokobi richt zich op verander- en verbetermanagement, waarbij Carel bijvoorbeeld kan zorgen voor de coaching van medewerkers en leidinggevenden. Hij zorgt ook voor de begeleiding van medewerkers bij overplaatsing, bij de invoering van andere werkwijzen of (geautomatiseerde) systemen. En bij bestuursadvisering van het management van complexe projecten zoals gebiedsontwikkeling. Carel was betrokken bij de verandering van organisaties in verschillende middelgrote gemeenten.

Veranderen gebeurt ook door middel van project- en procesmanagement. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein, waarbij een PPS opgezet moet worden en juridische procedures begeleiding vereisen. Of denk aan een grote gebiedsontwikkeling, waarbij het proces (be)geleid moet worden voor een opdrachtgever, om voortdurend te focussen op de tijdige en inhoudelijk juiste volgende stap. Of de verbetering van een woonwijk, waarbij zowel de fysieke kant als de sociaal maatschappelijke aspecten tegelijkertijd moeten worden aangepakt.

Carel heeft een goede sociale antenne en is in staat ook politieke kanten aan een project te analyseren en daarover te adviseren.

Projecten

Hoofd afdeling specialismen en plv. directeur
Bij een regionale Uitvoeringsdienst

Interim-management en organisatieadvies
Beheerafdeling maatschappelijk vastgoed in een grote gemeente.

Projectmanagement
Opzetten PPS met verschillende marktpartijen.

Procesmanagement
Voor regionale gebiedsontwikkeling

Coaching
Technische medewerkers in een veranderende organisatie

Wijkbeheer, gemeentewerken incl. opbouwwerk
Sector tot rust brengen. Coachen medewerkers. Verbeteren efficiency.

Hoofd afdeling Ruimte
(RO, civiele techniek, gemeentewerken
)
Implementatie nieuwe organisatie.

Projectleider professionalisering handhaving
Opzetten en invoeren van efficiënt handhavingsbeleid

Hoofd afdeling Bouwtoezicht
Ontvlechten BWT en Wonen van de 'oude' afdeling Bouwen en Wonen.

Organisatieadviseur/ projectleider
Projectleiding van de organisatie en implementatie van het frontoffice voor Publiekzaken.

Projectcoördinator (RO)
(Her)implementeren projectmatig werken bij woningbouwprojecten.

Hoofd sectie Wonen
Bij reorganisatie volkshuisvesting bedrijfsvoering managen.